ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

داغ
.cl
$8,990 Pesos
داغ
.com
$8,990 Pesos
داغ
.net
$9,990 Pesos
داغ
.org
$9,990 Pesos
جدید
.app
$12,990 Pesos
جدید
.blog
$5,990 Pesos
جدید
.shop
$5,990 Pesos
جدید
.info
$3,990 Pesos
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.cl داغ
$8,990 Pesos
1 سال
$8,990 Pesos
1 سال
$8,990 Pesos
1 سال
.com داغ
$8,990 Pesos
1 سال
$8,990 Pesos
1 سال
$8,990 Pesos
1 سال
.net داغ
$9,990 Pesos
1 سال
$9,990 Pesos
1 سال
$9,990 Pesos
1 سال
.org داغ
$9,990 Pesos
1 سال
$9,990 Pesos
1 سال
$9,990 Pesos
1 سال
.es فروش
$5,990 Pesos
1 سال
$5,990 Pesos
1 سال
$5,990 Pesos
1 سال
.co فروش
$19,990 Pesos
1 سال
$19,990 Pesos
1 سال
$19,990 Pesos
1 سال
.app جدید
$12,990 Pesos
1 سال
$12,990 Pesos
1 سال
$12,990 Pesos
1 سال
.blog جدید
$5,990 Pesos
1 سال
$5,990 Pesos
1 سال
$5,990 Pesos
1 سال
.io فروش
$51,990 Pesos
1 سال
$51,990 Pesos
1 سال
$51,990 Pesos
1 سال
.shop جدید
$5,990 Pesos
1 سال
$5,990 Pesos
1 سال
$5,990 Pesos
1 سال
.site فروش
$20,990 Pesos
1 سال
$20,990 Pesos
1 سال
$20,990 Pesos
1 سال
.info جدید
$3,990 Pesos
1 سال
$3,990 Pesos
1 سال
$3,990 Pesos
1 سال
.online جدید
$24,990 Pesos
1 سال
$24,990 Pesos
1 سال
$24,990 Pesos
1 سال
.global جدید
$49,990 Pesos
1 سال
$49,990 Pesos
1 سال
$49,990 Pesos
1 سال
.abogado جدید
$28,990 Pesos
1 سال
$28,990 Pesos
1 سال
$28,990 Pesos
1 سال
.casa فروش
$7,990 Pesos
1 سال
$7,990 Pesos
1 سال
$7,990 Pesos
1 سال
.digital فروش
$2,990 Pesos
1 سال
$2,990 Pesos
1 سال
$2,990 Pesos
1 سال
.futbol فروش
$8,990 Pesos
1 سال
$8,990 Pesos
1 سال
$8,990 Pesos
1 سال
.tienda جدید
$34,990 Pesos
1 سال
$34,990 Pesos
1 سال
$34,990 Pesos
1 سال
.cloud فروش
$4,990 Pesos
1 سال
$4,990 Pesos
1 سال
$4,990 Pesos
1 سال
.com.co
$8,990 Pesos
1 سال
$8,990 Pesos
1 سال
$8,990 Pesos
1 سال
.com.mx
$10,990 Pesos
1 سال
$10,990 Pesos
1 سال
$10,990 Pesos
1 سال
.gg
$156,990 Pesos
1 سال
$156,990 Pesos
1 سال
$156,990 Pesos
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود